Muzische vorming

Doelgroep

Leerkrachten van de 3e graad van het basisonderwijs:
5e en 6e leerjaar.

Doelstellingen

 • Essentiële basiselementen aanreiken en nieuwe technische en creatieve vaardigheden ontwikkelen;
 • Je eigen muzische beleving en creatieve blik verruimen;
 • Meer inzicht in het gebruik en de invulling van leerplannen en eindtermen Muzische Opvoeding krijgen;
 • Zelfvertrouwen in het omgaan met muzische werkvormen bevorderen via nieuwe impulsen en concreet materiaal om daadwerkelijk aan de slag te gaan in de muzische leefwereld van het basisonderwijs;
 • Bouwen aan een netwerk voor samenwerking tussen deeltijds kunstonderwijs en basisonderwijs ter bevordering van de muzische vorming voor alle kinderen

Organisatie

 • De MuVo-opleiding bestaat uit 16 momenten
  • een verkenningsmoment
  • 14 lesmomenten
  • een reflectiemoment
 • Deze momenten gaan telkens door op maandag, dinsdag of donderdag in de namiddag van 13u00 tot 16u00;
 • Tijdens een lesmoment worden de leerkrachten basisonderwijs door onze docenten nageschoold in de domeinen muziek, drama, beeld en media;
 • Terwijl de leerkracht naschoolt, wordt door de SAMW Izegem een muzische leerkracht naar de klas in de basisschool gestuurd;
 • Een online cloud systeem is actief op de website van de academie. Je krijgt als ingeschreven leerkracht en als directeur een persoonlijke login. Op de cloud posten de docenten en wisselwerkers van de academie werkdocumenten en lesvoorbereidingen.

Inschrijvingen

Inschrijven kan via aanmelding bij de directie van jouw basisschool. Basisschool en academie regelen dan onderling de inschrijving. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 307 per cursist.