AMC/LP

Beste (volwassenen-)leerlingen AMC en Luisterpraktijk,

Net zoals vorig jaar worden de lessen AMC/LP voor volwassenen op een alternatieve manier georganiseerd.  Enerzijds hebben we ondervonden dat vele volwassen leerlingen het moeilijk hebben met het wekelijks volgen van 1 of 2 uur AMC en luisterpraktijk.  Anderzijds willen we de lessen ook meer doen aansluiten bij de praktische muziekuitvoering.  De meeste lessen zijn dan ook een rechtstreekse inleiding op een concert.

Mogen wij u vragen steeds het secretariaat (051/303435) of de leerkracht (hans.schotte@artiz-izegem.be) te verwittigen indien u een les niet kan bijwonen.

Concreet worden de lessen op onderstaande data ingericht, telkens van 18u30 tot 21u30, in klas 11.   U kan kiezen of u de lessen op maandag of op dinsdag volgt.

Hebt u bijkomende vragen ? Mail of bel de leerkracht.
hans.schotte@artiz-izegem.be
+32495 76 18 24

Data lessen AMC/LP 2017-2018