Inschrijvingen nieuwe schooljaar

Studiekeuze hulp voor nieuwe leerlingen
Ben je een nieuwe leerling en weet je niet juist wat je kan of moet volgen aan onze academie? Klik dan op bovenstaande link

Online inschrijven op mijnacademie.be
Contacteer gerust het secretariaat mocht je problemen ondervinden!

Nieuwe uurroosters voor het schooljaar 2018-2019
Op bovenstaande link vind je de uurroosters terug!  Wijzingen kunnen nog altijd!

Wachtlijst voor 2e instrument
Op bovenstaande link kunnen leerlingen die een 2e instrument zouden willen leren bespelen zich intekenen.

Wachtlijst voor 6-jarigen (1e leerjaar) initiatieatelier
Op bovenstaande link kunnen leerlingen die graag zouden starten met het initiatieatelier op 6-jarige leeftijd (1e leerjaar) zich intekenen.

Data muzieklabo volwassenen 2018-2019

Het nieuwe decreet brengt heel wat wijzigen teweeg wat betreft de benaming van de vakken.  Hieronder in ‘n notedop de ‘nieuwe’ naast de ‘oude’ benamingen.

muziekatelieralgemene muzikale vorming (AMV)
muzieklaboalgemene muziek cultuur (AMC)
muziek schrijven / compositiealgemene muziek theorie (AMT) / muziek theorie (MT)
woordatelieralgemene verbale vorming (AVV)
woordlabo spelen en acterendrama
woordlabo vertellenvoordracht middelbare graad
verteltheater/stemregievoordracht hogere graad
theatertoneel
spreken en presenterenwelsprekendheid
theaterlaborepertoirestudie